موسیقی اولیه | از اولین زمزمه

اولین ملودی ها و ریتم های مردمان اولیه از صداهایی که در اطراف خود می شنیدند، مانند صداهای طبیعی حیوانات و آب یا کوبیدن ابزار سنگی آنها الهام می گرفت. موسیقی راهی برای برقراری ارتباط، سرگرمی، جشن گرفتن یا کار موثر شد. موسیقی قبیله ای نوشته نمی شد بلکه به صورت شفاهی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شد.

آوای نئاندرتال ها (انسان های اولیه)

سیمون تورن، آهنگساز ولزی، در سال 2009 با تیمی از دانشمندان و مردم شناسان برای بازسازی صداهای موسیقی که نئاندرتال ها (انسان های اولیه) با استفاده از صداها و ابزارهای سنگ چخماق خود می‌ساختند، همکاری کرد.

این پروژه که “Sounds of Neanderthal” نام داشت، تلاشی خلاقانه برای درک فرهنگ و رفتارهای این گونه باستانی بود. تورن و تیمش از شواهد باستان شناسی برای بازسازی ابزارهای موسیقی نئاندرتال ها، مانند فلوت های ساخته شده از استخوان حیوانات و سنگ های کوبه‌ای، استفاده کردند.

سپس آنها از این ابزارها برای تولید صداهایی استفاده کردند که ممکن است نئاندرتال ها در زندگی روزمره خود شنیده باشند. نتایج این پروژه بینش جدیدی را در مورد نحوه تعامل نئاندرتال ها با یکدیگر و با دنیای اطرافشان ارائه داد.

جزئیات بیشتر:

 • تاریخ: 2009
 • محققان: سیمون تورن، آهنگساز ولزی، و تیمی از دانشمندان و مردم شناسان
 • هدف: بازسازی صداهای موسیقی که نئاندرتال ها با استفاده از صداها و ابزارهای سنگ چخماق خود می‌ساختند.
 • روش: استفاده از شواهد باستان شناسی برای بازسازی ابزارهای موسیقی نئاندرتال ها و سپس تولید صداهایی با استفاده از این ابزارها.
 • نتایج: این پروژه بینش جدیدی را در مورد نحوه تعامل نئاندرتال ها با یکدیگر و با دنیای اطرافشان ارائه داد.

سوت انگشت پا

40000 سال قبل از میلاد، فرانسه سوت هایی که از استخوان انگشتان پا حیوانات، مانند کاریبو، ساخته شده بودند، در حین کاوش در بسیاری از مکان های مربوط به افراد اولیه کشف شده است.

سوت های ساخته شده از استخوان انگشتان پا حیوانات، مانند کاریبو، در بسیاری از مکان های مربوط به انسان های اولیه در سراسر جهان کشف شده اند. قدمت برخی از این سوت ها به 40,000 سال قبل از میلاد می رسد، که آنها را به برخی از قدیمی ترین ابزارهای موسیقی شناخته شده تبدیل می کند.

اهمیت:

 • این سوت ها شواهدی از پیچیدگی فرهنگی و خلاقیت انسان های اولیه ارائه می دهند.
 • نشان می دهد که آنها از موسیقی به عنوان ابزاری برای ارتباط، سرگرمی و آیین استفاده می کردند.
 • ممکن است برای تقلید صداهای حیوانات یا برقراری ارتباط در مسافت های طولانی استفاده شده باشند.

کشف:

 • سوت های انگشت پا در بسیاری از مکان های باستانی در سراسر جهان، از جمله اروپا، آسیا و آفریقا کشف شده اند.
 • برخی از نمونه های اولیه در اروپا کشف شده اند، از جمله در غار Hohle Fels در آلمان و سایت Kostenki-1 در روسیه.
 • این سوت ها معمولاً از استخوان های انگشتان پا حیوانات مانند گوزن شمالی، بز کوهی و روباه ساخته می شدند.

ساخت:

 • سوت های انگشت پا معمولاً با حفر سوراخ در استخوان انگشت پا و سپس تراشیدن آن به شکل دلخواه ساخته می شدند.
 • برخی از سوت ها دارای تزئینات حکاکی شده یا نقاشی شده هستند.

استفاده:

 • نحوه استفاده از سوت های انگشت پا مشخص نیست.
 • ممکن است برای تقلید صداهای حیوانات، برقراری ارتباط در مسافت های طولانی یا نواختن موسیقی استفاده شده باشند.
 • همچنین ممکن است در مراسم مذهبی یا آیینی استفاده شده باشند.

اهمیت:

 • سوت های انگشت پا شواهدی از پیچیدگی فرهنگی و خلاقیت انسان های اولیه ارائه می دهند.
 • نشان می دهد که آنها از موسیقی به عنوان ابزاری برای ارتباط، سرگرمی و آیین استفاده می کردند.
 • کشف سوت های انگشت پا به ما کمک می کند تا درک بیشتری از فرهنگ و رفتار انسان های اولیه به دست آوریم.

کف زدن

جزایر سلیمان همراه با آواز خواندن، حرکات دست، کف زدن موزون، و حرکات رقص بخش مهمی از موسیقی قبیله ای بود.

کف زدن در بسیاری از فرهنگ ها در سراسر جهان، از جمله فرهنگ های جزایر سلیمان، بخش مهمی از موسیقی قبیله ای است. این کار اغلب همراه با آواز خواندن، حرکات دست و حرکات رقص انجام می شود.

اهمیت:

 • کف زدن می تواند به ایجاد ریتم و حس هیجان در موسیقی کمک کند.
 • می تواند به عنوان ابزاری برای بیان عواطف و احساسات استفاده شود.
 • می تواند به متحد کردن مردم و ایجاد حس جامعه کمک کند.

استفاده در جزایر سلیمان:

 • در جزایر سلیمان، کف زدن اغلب در مراسم مذهبی و آیینی استفاده می شود.
 • همچنین می تواند در جشن ها، رویدادهای اجتماعی و صرفاً برای سرگرمی استفاده شود.
 • انواع مختلفی از کف زدن در جزایر سلیمان وجود دارد که هر کدام معنای خاص خود را دارند.

نمونه هایی از کف زدن در جزایر سلیمان:

 • Are’are: این نوع کف زدن در مراسم تشییع جنازه استفاده می شود و برای نشان دادن غم و اندوه است.
 • Sipiria: این نوع کف زدن در جشن ها و رویدادهای اجتماعی استفاده می شود و برای نشان دادن شادی و هیجان است.
 • Huli: این نوع کف زدن در مراسم مذهبی استفاده می شود و برای برقراری ارتباط با ارواح اجدادی استفاده می شود.

کف زدن در فرهنگ های دیگر:

 • کف زدن در بسیاری از فرهنگ های دیگر در سراسر جهان نیز بخش مهمی از موسیقی قبیله ای است.
 • به عنوان مثال، در آفریقا، کف زدن اغلب در مراسم مذهبی و آیینی استفاده می شود.
 • در استرالیا، کف زدن اغلب در داستان سرایی و رقص سنتی استفاده می شود.
 • در آمریکای شمالی، کف زدن اغلب در powwows و سایر گردهمایی های مذهبی استفاده می شود.

اهمیت فرهنگی:

 • کف زدن راهی برای بیان خود، برقراری ارتباط با دیگران و جشن گرفتن فرهنگ است.
 • این یک سنت دیرینه است که مردم را در سراسر جهان به هم متصل می کند.

شمن

جمهوری آلتای، روسیه در حالت خلسه، یک شمن صداهای طبیعی مانند صداهایی که توسط خرس قطبی، پرنده یا گرگ ایجاد می شود را تقلید می کند تا با دنیای ارواح ارتباط برقرار کند.

در جمهوری آلتای روسیه، شمن ها در حالت خلسه برای برقراری ارتباط با دنیای ارواح، صداهای طبیعی مانند صداهای خرس قطبی، پرندگان یا گرگ ها را تقلید می کنند.

این عمل به عنوان “کاملان” شناخته می شود و بخش مهمی از سنت های شمنی در این منطقه است.

اهمیت:

 • کاملان راهی برای شمن ها است تا با دنیای ارواح ارتباط برقرار کنند و از آنها برای کمک و راهنمایی در مورد مسائل مربوط به جامعه خود بخواهند.
 • همچنین می تواند راهی برای شفا، پیشگویی و حل تعارض باشد.
 • کاملان بخش مهمی از هویت فرهنگی مردم آلتای است.

روند:

 • یک شمن معمولاً با استفاده از طبل، آواز و رقص به حالت خلسه می رود.
 • هنگامی که در خلسه هستند، می توانند به دنیای ارواح سفر کنند و با ارواح ارتباط برقرار کنند.
 • برای برقراری ارتباط با ارواح، شمن ها ممکن است صداهای طبیعی مانند صداهای خرس قطبی، پرندگان یا گرگ ها را تقلید کنند.
 • این صداها به عنوان راهی برای برقراری ارتباط با ارواح و دریافت پیام های آنها عمل می کنند.

مثال:

 • یک شمن ممکن است برای شفای یک فرد بیمار، با روح یک خرس قطبی ارتباط برقرار کند.
 • شمن با تقلید صدای خرس قطبی، می تواند با روح ارتباط برقرار کند و از آن برای کمک در شفا بخواهد.
 • روح خرس قطبی ممکن است به شمن در مورد نحوه درمان بیماری بیمار بینش دهد.

اهمیت فرهنگی:

 • کاملان بخش مهمی از سنت های شمنی در جمهوری آلتای روسیه است.
 • این راهی برای شمن ها است تا با دنیای ارواح ارتباط برقرار کنند و از آنها برای کمک و راهنمایی در مورد مسائل مربوط به جامعه خود بخواهند.
 • کاملان همچنین می تواند راهی برای شفا، پیشگویی و حل تعارض باشد.
 • کاملان بخش مهمی از هویت فرهنگی مردم آلتای است.

فلوت بیبی وحشی

40000 سال قبل از میلاد مسیح، اسلوونی این فلوت که از استخوان حیوانات ساخته شده است، در غاری در اسلوونی پیدا شد و یکی از قدیمی ترین آلات موسیقی باقیمانده است.

فلوت بیبی وحشی که از استخوان حیوانات ساخته شده است، در غاری در اسلوونی کشف شد و قدمت آن به 40000 سال قبل از میلاد مسیح می رسد. این فلوت یکی از قدیمی ترین آلات موسیقی باقیمانده در جهان است و کشف آن بینش ارزشمندی را در مورد فرهنگ و رفتار انسان های اولیه ارائه می دهد.

اهمیت:

 • این فلوت نشان می دهد که انسان های اولیه از موسیقی به عنوان ابزاری برای سرگرمی، بیان خود و آیین استفاده می کردند.
 • همچنین نشان می دهد که آنها مهارت و خلاقیت قابل توجهی در ساخت آلات موسیقی داشتند.
 • کشف فلوت بیبی وحشی به ما کمک می کند تا درک بیشتری از فرهنگ و رفتار انسان های اولیه به دست آوریم.

کشف:

 • فلوت بیبی وحشی در سال 1997 در غاری به نام Divje Babe در اسلوونی کشف شد.
 • این فلوت از استخوان بال یک پرنده شکاری ساخته شده و دارای چهار سوراخ است.
 • قدمت فلوت با استفاده از روش رادیوکربن تعیین شد و مشخص شد که 40000 سال قبل از میلاد مسیح قدمت دارد.

اهمیت موسیقی برای انسان های اولیه:

 • موسیقی احتمالاً نقش مهمی در زندگی انسان های اولیه داشته است.
 • ممکن است برای سرگرمی، بیان خود، آیین و برقراری ارتباط با دیگران استفاده شده باشد.
 • کشف فلوت بیبی وحشی نشان می دهد که انسان های اولیه از موسیقی به عنوان ابزاری برای بیان خود و ارتباط با دنیای اطرافشان استفاده می کردند.

آلات موسیقی دیگر از دوران پارینه سنگی:

 • تعدادی آلات موسیقی دیگر از دوران پارینه سنگی کشف شده است، از جمله فلوت های ساخته شده از استخوان، سنگ و عاج.
 • این کشفیات نشان می دهد که موسیقی بخش مهمی از فرهنگ انسان های اولیه بوده است.

کاتاجاق

اینویت، آمریکای شمالی، آواز گلو که توسط اینویت ها اجرا می شد نوعی سرگرمی بود. معمولاً زنان دوتایی می‌خواندند و برای اینکه ببینند چه کسی بیشتر دوام می‌آورد با هم رقابت می‌کردند.

کاتاجاق نوعی آواز گلو است که توسط اینویت ها در آمریکای شمالی اجرا می شود. این آواز معمولاً توسط دو زن اجرا می شود که با هم رقابت می کنند تا ببینند چه کسی می تواند بیشتر نفس خود را نگه دارد و آواز بخواند.

اهمیت:

 • کاتاجاق نوعی سرگرمی برای اینویت ها است.
 • همچنین می تواند راهی برای نشان دادن قدرت و استقامت ریه باشد.
 • کاتاجاق بخش مهمی از فرهنگ اینویت است و نسل به نسل منتقل می شود.

اجرا:

 • کاتاجاق معمولاً توسط دو زن اجرا می شود که روبروی هم می نشینند.
 • یک زن با صدای بلند نفس می کشد و سپس شروع به آواز خواندن می کند.
 • زن دیگر سعی می کند تا زمانی که زن اول نفس خود را تمام کند، آواز او را تقلید کند.
 • اولین زنی که نفس خود را تمام می کند، بازنده است.

انواع مختلف کاتاجاق:

 • انواع مختلفی از کاتاجاق وجود دارد که هر کدام قوانین و مقررات خاص خود را دارند.
 • برخی از انواع کاتاجاق شامل آواز خواندن کلمات، تقلید صداهای حیوانات یا نواختن آلات موسیقی است.

اهمیت فرهنگی:

 • کاتاجاق بخش مهمی از فرهنگ اینویت است.
 • این نوعی سرگرمی است که مردم را در کنار هم جمع می کند و به آنها کمک می کند تا با فرهنگ خود ارتباط برقرار کنند.
 • کاتاجاق همچنین می تواند راهی برای نشان دادن قدرت و استقامت ریه باشد.

غرش گاو

بومی، استرالیا، از زمان های ماقبل تاریخ، غرش های گاو نر به عنوان آلات موسیقی باستانی و برای برقراری ارتباط در فواصل وسیع توسط قبایل در تمام قاره ها مورد استفاده قرار می گرفته است. هنگام چرخاندن آنها به اطراف و اطراف، صدای غرشی تولید می کنند.

شان ما

ایرلند، ملودی‌های آهنگ‌های ایرلندی «سبک قدیمی» بدون همراهی اغلب زینتی هستند و به زبان سنتی گالیک خوانده می‌شوند. 

درسته که ملودی‌های آهنگ‌های ایرلندی “سبک قدیمی” بدون همراهی، که به عنوان “شان ما” (Sean Nós) شناخته می‌شوند، اغلب زینتی و پیچیده هستند و ریشه در سنت‌های آواز گالیکی دارند.

این نوع موسیقی با آواز تک‌صدا و بدون همراهی ساز اجرا می‌شود و خواننده‌ها معمولاً از تزئینات آوازی و تحریرهای پیچیده برای افزودن ظرافت و بیان به ملودی استفاده می‌کنند.

ترانه‌های شان ما اغلب حماسی هستند و داستان‌هایی از عشق، از دست دادن، جنگ و قهرمانی را روایت می‌کنند. این موسیقی همچنین می‌تواند طنزآمیز یا اخلاقی باشد و غالباً با موضوعات روزمره زندگی مردم ایرلند سروکار دارد.

شان ما به عنوان یکی از مهم‌ترین اشکال موسیقی سنتی ایرلند در نظر گرفته می‌شود و تا به امروز محبوبیت خود را حفظ کرده است. خوانندگان و نوازندگان متعددی در سراسر جهان این سنت را زنده نگه داشته‌اند و شان ما همچنان در جشنواره‌ها، گردهمایی‌ها و رویدادهای فرهنگی در سراسر ایرلند و فراتر از آن اجرا می‌شود.

رقص چمن مونتانا

ناواهو، آمریکای شمالی، رقصنده که در لباس تشریفاتی روان پوشیده شده، به طرز چشمگیری آواز می خواند و گلو و تارهای آوازی خود را فشرده می کند.

موسیقی در خانه: در خانه به صداهای اطرافتان گوش دهید، از زمزمه یخچال گرفته تا تیک تاک ساعت. چه ریتم ها و ملودی هایی را می توانید با اشیاء اطراف خانه خود مانند ماهیتابه، کفش و مداد بسازید؟

سبد خرید
پیمایش به بالا