دمکل دمکل

دمکل دمکل دمکل دمکل چو سیاه
سرت پتی کا وی وی بینم زلفانت تا گیان شیرین امان بکم قربانت

دمکل دمکل دمکل دمکل چو سیاه
بالاکت برز وی‌وی قدوی باریکی ستاره‌ی سوایل وی‌وی کفت تاریکی

دمکل دمکل دمکل دمکل چو سیاه

سبد خرید
پیمایش به بالا