تمرین 3

پوزیسیون ر بسته رو نگه دار، همه‌ی نت‌ها زیر انگشت‌هات هستن.

جمله زیر رو 10 بار تکرار کن.