ابت – روش کاربردی آواز برای همه‌ی صداها | 1021

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
بسته
شروع کنید
این دوره در حال حاضر بسته است

محتوای دوره

بازکردن همه
بخش اول | خواندن نت‌ها و آواها
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/6 مرحله
فواصل در گام