مجنون نبودم

الا دختر که موهای تو بوره یار
به حمام میروی راه تو دوره
به حمام میروی زودی بیایی یار
که آتیش بر دلوم مثل تنوره

مجنون نبودم مجنونم کردی
از شهر خودم بیرونم کردی وای
مجنون نبودم مجنونم کردی
از شهر خودم بیرونم کردی وای

ستاره آسمون نقش زمینه وای
خودوم انگشتر و یارم نگینه
خداوندا نگهدار نگین باش و
که یار اول و آخر همینه

مجنون نبودم مجنونم کردی
از شهر خودم بیرونم کردی وای
مجنون نبودم مجنونم کردی
از شهر خودم بیرونم کردی وای

کدوم کوه و کمر نقشِ تو داره یار
کدوم مه جلوه روی تو داره
همون ماهی که از قبله زند فریاد
نشون از طاق ابروی تو داره

مجنون نبودم مجنونم کردی
از شهر خودم بیرونم کردی وای
مجنون نبودم مجنونم کردی
از شهر خودم بیرونم کردی وای

سبد خرید
پیمایش به بالا